در این همایش که در اولین روز از اسفندماه با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، جمعی از مسوولان، مدیران حوزه فناوری، اساتید، دانش پژوهان و بیش از ۴۰ شرکت دانش بنیان برگزار شد، از برگزیدگان ایده های برتر، برگزیدگان اختراع برتر دانشجویی، برگزیدگان اختراع برتر غیردانشجویی، برگزیدگان شرکت های کارآفرین برتر و غرفه های مستقر در نمایشگاه تقدیر به عمل آمد.